Povijest HDKBR-a

1963-1964 godina je godina u kojoj je počelo djelovanje Hrvatskog Društva za Kontrolu Bez Razaranja (HDKBR) udruživanjem stručnjaka u području ispitivanja bez razaranja prvenstveno u metalnoj industriji, strojogradnji, brodogradnji i industriji naftnih proizvoda. Dodatni snažan poticaj organiziranom djelovanju HDKBR-a proizašao je iz planova i početka gradnje nuklearne centrale koju su Hrvatska i Slovenija gradile u Krškom.
1963. je godina koju Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja smatra početkom svog djelovanja.
1964. je godina kada je Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja osnovano u svrhu pružanja potpore istraživanju i primjeni u području metoda bez razaranja.
U Opatiji 28. travnja 1965. godine je u suradnji sa stručnjacima iz drugih republika osnovano Jugoslavensko društvo za ispitivanje bez razaranja (JUDIBR), čiji je prvi predsjednik bio Mitja Šipek, diplomirani inženjer iz Slovenije.
Uz osnovnu djelatnost udruge na okupljanju stručnjaka u području kontrole bez razaranja, međusobnoj razmjeni znanja i iskustva, a naročito suradnji u radu na normizaciji jedna od značajnijih djelatnosti u Hrvatskoj je oduvijek bila osposobljavanje i potvrđivanje osoblja u području nerazornih ispitivanja. Profil stručnjaka u nerazornim ispitivanjima, od operatera do inženjera, nije se mogao u to vrijeme steći tijekom redovitog školovanja.
Porastom broja članova, kao i uslijed različitog razvoja i interesa unutar pojedinih republika i industrijskih sektora javlja se potreba regionalnog organiziranja unutar udruge, te se na godišnjoj skupštini JUDIBR-a još uvijek u Hrvatskoj, u Puli 1970 godine statutom osnivaju Regionalna društva. Prvi predsjednik Regionalnog društva Hrvatske je bio Zdravko Karakaš, diplomirani inženjer iz Slavonskog Broda.
4.lipnja 1970. udruga JUDIBR  primljena je u svjetsku organizaciju ICNDT (International Committee of Non Destructive Testing), međunarodni komitet za ispitivanje bez razaranja.
Prema unaprijed statutom dogovorenom redoslijedu, sjedište JUDIBR-a prelazi 1971. godine iz Ljubljane u Zagreb, a za predsjednicu JUDIBR-a  izabrana je Božena Božiček, diplomirana inženjerka iz Zagreba.
Daljnjim razvojem regionalnih društava javlja se ponovno potreba za preustroj Jugosavenskog  društva za ispitivanje bez razaranja. Na skupštini u Beogradu, 20 lipnja 1980. godine, udruga prelazi u organizacijski oblik Saveza republičkih društava za ispitivanje bez razaranja, tadašnjih republika u Jugoslaviji.
Osnivačka skupština republičkog Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja održana je u Zagrebu 4. lipnja 1981. godine. Predsjednica HDKBR-a je gospođa Božena Božiček, dipl. ing. koja je uspješn oupravljala radom ne samo Jugoslavenskog saveza društava za nerazorna ispitivanja, nego i potom osnovanog HDKBR-a unutar okvira bivše države sve do osamostaljenja u radu i razvoja u okvirima potrebnima razvoju hrvatske industrije.
1983. godine predsjednica Božena Božiček  povukla se zbog bolesti, a koliko je zadužila udrugu svojim nesebičnim i kvalitetnim radom govori činjenica da je HDKBR utvrdilo posebno priznanje njoj u spomen.
Na redovnoj godišnjoj skupštini održanoj u Dubrovniku 1988. godine ustanovljena je nagrada i medalja “Božena Božiček“ koja se dodjeljuje jednom godišnje domaćim i stranim stručnjacima za izuzetno i dugogodišnje aktivno djelovanje u području kontrole bez razaranja, a posebno za okupljanje i povezivanje članova udruge, obrazovanje kadrova, te unapređenje i razvoj metoda ispitivanja bez razaranja.
Od 1983. do 1989. godine predsjednik HDKBR-a je gospodin Leon Kauzlarić, diplomirani inženjer iz Zagreba. Slijedom važećih propisa, nova registracija Društva izvršena je pri Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu, te je HDKBR upisan u Registar društvenih organizacija Hrvatske pod brojem UO/I-04.IV/1-256/38-3-1983. Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja uspješno nastavlja s radom.
Na VI. Izbornoj skupštini koncem 1989. za predsjednicu HDKBR-a  izabrana je prof.dr.sc. Vjera Krstelj, profesorica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Sjedište udruge je na Fakultetu gdje se nastavlja intenzivno za obrazovanjem i certifikacijom kadra za ispitivanje bez razaranja.
Savez društava za kontrolu bez razaranja (JUKBR) prestaje postojati raspadom Jugoslavije 1991. godine.
Prof.dr.sc. Vjera Krstelj predsjednica je udruge u vrijeme Domovinskog rata.
Ratna zbivanja zatekla su članove HDKBR-a na svakodnevnim obvezama, od ispitivanja objekata u izgradnji i eksploataciji, školovanja kadrova do pripreme laboratorija za proces akreditacije u skladu sa zahtjevima europskih normi.
Prva je ratna 1990. godina bila obiljažena organizacijskim i vlasničkim promjenama u industriji te značajnim padom proizvodnje u metalnoj industriji. Ovi su se događaji odrazili na HDKBR kroz smanjenu društvenu aktivnost članstva i sveukupno smanjenje poslova.
Istovremeno, rat je pred članove HDKBR-a postavio nove zadatke, počevši od sudjelovanja u Hrvatskoj vojsci, sudjelovanja u izradi oružja, do ispitivanja oštećenih objekata na prvoj borbenoj liniji. U srazu rušilačke ratne tehnike i ljudskih napora za očuvanjem života palo je mnogo žrtava. I članovi HDKBR-a dali su svoj doprinos borbi i, nažalost, svoj prilog žrtvama rata.
Unatoč ratnim zbivanjima i ekonomskim teškoćama, HDKBR je nastavio s radom na svojim programskim zadacima i pokazao vitalnost u novonastaloj situaciji.
Iskustvo i sudjelovanje HDKBR-a u radu međunarodnih udruga u koje je uključeno uvelike je pomoglo HDKBR-u da ponovno nađe svoje mjesto u međunarodnoj zajednici, prvenstveno unutar Europske federacije za nerazorna ispitivanja (EFNDT).
Prof.dr.sc. Vjera Krstelj nastavlja i unapređuje rad na obrazovanju i certifikaciji kadra u području kontrole bez razaranja. Pod njenim upravljanjem, Društvo se i dalje razvija i prati sve novosti u nerazornim ispitivanjima, akreditirano je i priznato u međunarodnim razmjerima.
HDKBR 2009. godine prelazi u nove, veće i prikladnije poslovne prostore unutar Poslovnog centra Zavrtnica zbog proširenja djelatnosti i potrebe unapređenja rada u Centru za obrazovanje i Centru za certifikaciju.
Predsjednica HDKBR-a je aktivno uključena u rad Europske federacije za nerazorna ispitivanja, te je 2009. godine predložena i jednoglasno izabrana za predsjednicu Europske  federacije za nerazorna ispitivanja.
Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja daje punu podršku predsjednici prof.dr.sc. Vjeri Krstelj u njenom radu na europskoj i međunarodnoj razini i prihvatilo je čast preuzimanja EFNDT sekretarijata nakon Njemačkog, Francuskog i Engleskog društva. Prof.dr. Nikša Krnić, profesor na Fakultetu strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje Sveučilišta u Splitu obavlja dužnost generalnog tajnika.
Tijekom svog razvoja i u svojoj već dugoj skoro 50-godišnjoj povijesti, HDKBR je imao brojno članstvo, individualnih i kolektivnih članova te djelatnika u društvu koji su svojim radom doprinosili razvoju HDKBR-a. U znak priznanja za doprinos radu i uspjehu društva posebno zaslužnim članovima i kolektivima su dodjeljene nagrade i priznanja.
Povijest HDKBR-a puna je događanja prateći nemirnu povijest naše države za koju se sada duboko nadamo da je na mirnom i stabilnom putu razvoja i boljitka te pridruživanja Europskoj uniji, a zahvaljujući ljudima koji su vodili društvo tijekom njegove povijesti, naši članovi mogu mirno i sa ponosom gledati ne samo unaprijed nego i unazad.

Scroll to Top