O nama

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja (HDKBR) neprofitna je udruga u kojoj su dobrovoljno okupljeni znanstvenici i stručnjaci koji se bave primjenom nerazornih metoda ispitivanja u različitim proizvodnim sektorima. 

Naši ciljevi su:

 • poticanje znanstveno-istraživačke djelatnosti i sudjelovanja u izradi tehničkih normi, zakonske regulative i podzakonskih akata,
 • poticanje razvoja NDT procedura,
 • osposobljavanje i certifikacija NDT osoblja prema normi HRN EN ISO 9712:2012,
 • unapređivanje prakse i koristi NDT-a na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ciljeve ostvarujemo:

 • organiziranjem predavanja, seminara, savjetovanja, izložbi i ostalih oblika stalnoga obrazovanja i usavršavanja,
 • okupljanjem NDT stručnjaka i promoviranjem NDT profesije.

HDKBR predstavlja svoje članove u zemlji i inozemstvu.
Kroz članstvo u Europskoj federaciji za nerazorna ispitivanja (EFNDT) i u Svjetskoj organizaciji za NDT (ICNDT) svi članovi udruge ostvaruju značajnu korist od međunarodne aktivne suradnje HDKBR-a sa sedamdesetak nacionalnih NDT društava smještenih na šest kontinenata.

Ustroj HDKBR-a

Upravni odbor:

 • prof. dr. sc. Vjera Krstelj
 • prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
 • prof. dr. sc. Nenad Gucunski
 • dipl. ing. stroj. Gordan Polonijo
 • dr. sc. Berislav Nadinić

 Predsjednica:

 • prof. dr. sc. Vjera Krstelj
Scroll to Top