Članstvo

Informacije o članstvu

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članom Društva može, pod jednakim uvjetima, postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) mogu također postati članom Društva u skladu sa Zakonom. Društvo vodi popis svojih članova.

Da biste se uspješno učlanili molimo ispunite Pristupnica i osobni list te nam ih pošaljite elektroničkom poštom.

Članarine u iznosu od 1.000 HRK za kolektivne  i 100 HRK za individualne članove molimo uplatiti na broj žiro računa: HR9323600001101364923

 

Individualni članovi

Individualnim članom Udruge može postati svaka osoba koja podnese molbu o učlanjenju i želi raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge, a čije dotadašnje djelovanje i/ili postupci nisu u suprotnosti s temeljnim stručnim i etičkim kodeksom na čijem se poštivanju temelji djelovanje Udruge.

 • Odluku o primanju u članstvo Udruge donosi Upravni odbor.
 • Individualni članovi Udruge plaćaju udruzi članarinu.
 • Visinu članarine određuje Upravni odbor Udruge.

Odlukom Upravnog odbora za primanje u članstvo te uplatom članarine, stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

 

 

Kolektivni članovi

Kolektivnim članom Udruge može postati svaka pravna osoba koja podnese molbu o učlanjenju i ima interes podupiranja aktivnosti Udruge. Odluku o primanju u članstvo Udruge donosi Upravni odbor.

Kolektivni članovi Udruge plaćaju Udruzi članarinu. Visinu članarine određuje Upravni odbor Udruge.

Kolektivnog člana, sa svim pravima i obvezama, u radu Udruge zastupa predstavnik kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

 

Isključenje članova zbog povrede etičkog kodeksa

Prema odluci Upravnog Odbora HDKBR-a na temelju revizije provedene u Centru za Certifikaciju, iz Društva se isključuju sljedeći članovi:

Ana Lypolt, Branko Šeparović, Damir Markučić i Miroslav Omelić.

Za navedene članove je utvrđeno neovlašteno izdavanje uvjerenja kao i izdavanje uvjerenja za tečajeve koji nisu održani, te se isti temeljem povrede etičkog kodeksa društva isključuju iz HDKBR-a.

Također, na isti način oduzima se status počasnog člana HDKBR- prof.dr.sc. Vedranu Mudronji zbog odluka na štetu HDKBR-a, koje je svojim potpisom odobrio, a iste nije ničim pokušao spriječiti niti objasniti.

Pregledom izdanih uvjerenja temeljem tečaja koji nije nikada održan, te nizom uočenih nepravilnosti u postupku certifikacije, poništavaju se sljedeća uvjerenja:

Ana Lypolt

 • Certifikat br. 6077 ( PT3)
 • Certifikat br. 6076 (VT3)
 • Certifikat br. 6075 (UT3)
 • Certifikat br. 6078 (MT3)

Branko Šeparović

 • Certifikat br. 6083 (VT3)
 • Certifikat br. 6089 (MT2)


Miroslav Omelić

 • Certifikat br. 6093 (UT3)
 • Certifikat br. 6094 (MT3)