Naputak za autore

Znanstveni radovi moraju biti pisani na engleskom jeziku. Stručni radovi mogu biti pisani i na hrvatskom jeziku, ali moraju sadržavati prošireni sažetak na engleskom jeziku.

Molimo autore da se kod pisanja rada pridržavaju priloženih naputaka.

Naputak za autore – PDF

Naputak za autore – WORD

Scroll to Top