Izdavački odbor

Časopis HDKBR Info objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja istraživanja i razvoja ispitivanja bez razaranja, tehničke dijagnostike i održavanja primjenjivih kod materijala i proizvoda kao i očuvanja vrijednosti baštine. HDKBR Info besplatan je za članove HDKBR-a, a za sve ostale godišnja pretplata iznosi 300 HRK.
HDKBR poziva članove i sve ostale zainteresirane da ponude svoje radove za objavljivanje u časopisu, a znanstveni i stručni radovi bit će recenzirani od strane međunarodno priznatih stručnjaka.

Tekstovi, odnosno stavovi autora ne moraju nužno biti i stavovi HDKBR-a i uredništva.

Uredništvo ne snosi odgovornost za pogreške i propuste autora radova.


Prof.dr.sc. Vjera Krstelj (Glavni urednik)
Dr.sc. Dubravko Miljković (Izvršni urednik)
Dr.sc. Dario Almesberger
Prof.dr.sc. Nenad Gucunski
Mr.sc. Irena Leljak
Prof.dr.sc. Lovre Krstulović Opara
Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag. aedif.)
Mag.Nenad Nikolić

Suradnici

Mag. Ivan Smiljanić (tehnička podrška)
Sandro Bura (priprema za tisak)

Scroll to Top