Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja (HDKBR) je institucija s pedesetogodišnjom tradicijom koja okuplja vrhunske stručnjake i znanstvenike koji se bave znanstvenim, stručnim i obrazovnim radom u području nerazornih ispitivanja, te održavanja primjenom nerazornih metoda.

HDKBR neprekinuto od 2004. godine održava svoj status akreditirane institucije za certifikaciju osoba za nerazorna ispitivanja prema normi HRN EN ISO 9712:2012, dodijeljen od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

HDKBR se vodi u NANDO bazi prijavljenih tijela Europske komisije kao priznata neovisna organizacija (RTPO) za postupke ocjenjivanja sukladnosti prema Direktivi 2014/68/EU (PED).

HDKBR je središnja institucija, nositelj međunarodne suradnje u području nerazornih ispitivanja u Republici Hrvatskoj koji predstavlja svoje članove kroz članstvo u Europskoj federaciji (EFNDT) i Svjetskoj organizaciji za nerazorna ispitivanja (ICNDT) i dugogodišnjom suradnjom sa sedamdesetak međunarodnih NDT društava smještenih na šest kontinenata.

Sporazumi o suradnji s Američkim društvom za nerazorna ispitivanja (ASNT) i Izraelskim društvom za nerazorna ispitivanja, tehničku dijagnostiku i nadzor u održavanju (INA-TD&CM), osiguravaju našim članovima brojne mogućnosti i povlastice, a multilateralni sporazumi potpisani sa EFNDT-om i ICNDT-om garancija su priznavanju certifikata izdanih od strane HDKBR-a diljem svijeta.

Članom tih respektabilnih organizacija može postati samo jedno nacionalno društvo, a to je u Republici Hrvatskoj upravo HDKBR, čija je predsjednica prof.dr.sc. Vjera Krstelj 2009. godine jednoglasno izabrana za predsjednicu EFNDT-a na mandat od četiri godine.

HDKBR-ov uspjeh i kvaliteta dobili su novu potvrdu 2015. godine kada direktor mr.sc. Miro Džapo, dipl. ing, postaje član Upravnog odbora EFNDT-a.

HDKBR svojim polaznicima tečajeva jamči ne samo kvalitetu usvojenog znanja i vjerodostojne certifikate, već im i omogućava put u međunarodno NDT društvo u kojem je HDKBR garancija profesionalnosti i naziv koji otvara vrata diljem NDT svijeta.

Scroll to Top