Etika tiskanja

HDKBR INFO ČASOPIS

(preuzmi u PDF formatu)

Poglavlje A: Publiciranje i autorstvo

 1. Svi dostavljeni radovi će biti recenzirani od bar jednog recenzenta iz Hrvatske jednog iz inozemstva, a koji su eksperti za područje unutar kojeg se rad uklapa
 2. Čimbenici koje pri recenziji treba uzeti u obzir su pouzdanost i jasnoća, značaj teme, originalnost, jasnoća izlaganja.
 3. Mogući rezultati recenzentskog postupka su: prihvaćanje, prihvaćanje uz uvažavanje revizijskih primjedbi ili odbijanje
 4. Ukoliko autor revidira primjedbe recenzenta, nije garantirano da će članak biti objavljen uz te primjedbe.
 5. Odbijeni radovi neće biti ponovno recenzirani.
 6. Prihvaćanje radova za publiciranje je ograničeno sa zahtjevima koji ne dozvoljavaju klevetu, kršenje prava kopiranja i plagijate.

Poglavlje B: Odgovornost autora

 1. Autori su odgovorni za originalnost rada
 2. Autori su odgovorni da rad nije već predhodno tiskan ili u postupku tiskanja na drugom mjestu.
 3. Autori moraju surađivati u postupku recenzije.
 4. Autori navedeni u radu moraju značajno sudjelovati u radu i garantirati da su podatci u radu istiniti i autentični.
 5. Autori moraju upozoriti izdavača o eventualnom sukobu interesa i o naknadno utvrđenim pogreškama u tiskanom radu.

Poglavlje C: Odgovornost recenzenta

 1. Recenzenti moraju čuvati tajnom sve informacije u vezi recenziranog materijala.
 2. Recenziju treba provoditi objektivno bez osobnih kritika prema autorima.
 3. Recenzenti moraju izraziti svoje mišljenje jasno i argumentirano.
 4. Recenzenti trebaju identificirati relevantni rad koji nije citiran od autora i upozoriti glavnog urednika o bitnoj sličnosti ili preklapanju između rada koji recenziraju i nekog drugog publiciranog rada koji poznaju.
 5. Recenzenti nesmiju preuzeti recenziju materijala u kojem imaju sukob interesa sa autorom/ima.

Poglavlje D: Odgovornost izdavača

 1. Izdavač preuzima odgovornost prihvatiti ili odbiti ponuđeni rad
 2. Izdavač je odgovoran za sadržaj i kvalitetu publiciranja.
 3. Izdavač je dužan svaku promjenu činiti u interesu autora i čitatelja.
 4. Izdavač će tiskati korekcije kada je potrebno.
 5. Izdavač treba imati jasni uvid u izvore financiranja rada.
 6. Izdavač će donositi odluke samo na temelju značaja rada, originalnosti i značaja za
  područje koje obuhvaća časopis i neće mijenjati odluke bez značajnog razloga.
 7. Uredništvo će održavani imena recenzenata u tajnosti.
 8. Izdavač će osigurati da svi tiskani radovi odgovaraju međunarodno prihvaćenim etičkim normama.
 9. Izdavač će poduzeti sve uobičajene i potrebne radnje kada sumnja na
  nepravilnosti bez obzira jeli rad već tiskan ili u postupku recenzije.
 10. Izdavač neće dozvoliti sukobe interesa između autora, recenzenata i
  uredništva časopisa.
Scroll to Top