Članstvo

Informacije o članstvu

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članom Društva može, pod jednakim uvjetima, postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) mogu također postati članom Društva u skladu sa Zakonom. Društvo vodi popis svojih članova.

Da biste se uspješno učlanili molimo ispunite Pristupnica i osobni list te nam ih pošaljite elektroničkom poštom.

Članarine u iznosu od 1.000 HRK za kolektivne  i 100 HRK za individualne članove molimo uplatiti na broj žiro računa: HR9323600001101364923

Individualni članovi

Individualnim članom Udruge može postati svaka osoba koja podnese molbu o učlanjenju i želi raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge, a čije dotadašnje djelovanje i/ili postupci nisu u suprotnosti s temeljnim stručnim i etičkim kodeksom na čijem se poštivanju temelji djelovanje Udruge.

  • Odluku o primanju u članstvo Udruge donosi Upravni odbor.
  • Individualni članovi Udruge plaćaju udruzi članarinu.
  • Visinu članarine određuje Upravni odbor Udruge.

Odlukom Upravnog odbora za primanje u članstvo te uplatom članarine, stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

Kolektivni članovi

Kolektivnim članom Udruge može postati svaka pravna osoba koja podnese molbu o učlanjenju i ima interes podupiranja aktivnosti Udruge. Odluku o primanju u članstvo Udruge donosi Upravni odbor.

Kolektivni članovi Udruge plaćaju Udruzi članarinu. Visinu članarine određuje Upravni odbor Udruge.

Kolektivnog člana, sa svim pravima i obvezama, u radu Udruge zastupa predstavnik kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Scroll to Top