Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja (HDKBR) je institucija s pedesetogodišnjom tradicijom koja okuplja vrhunske NDT stručnjake i predavače te neprekinuto od 2004. godine održava svoj status akreditirane institucije za certifikaciju osoba za nerazorna ispitivanja prema normi HRN EN ISO 9712:2012, dodijeljen od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Naši certifikati priznati su diljem svijeta, što jamči multilateralni sporazum potpisan sa Svjetskom i Europskom federacijom za nerazorna ispitivanja (EFNDT i ICNDT). 

Članom tih respektabilnih  organizacija može postati samo jedno nacionalno društvo, a to je u Hrvatskoj upravo HDKBR.

Jedan od rezultata dugogodišnjeg iskustva i aktivnog djelovanja u međunarodnim razmjerima predsjednice HDKBR-a, prof.dr.sc. Vjere Krstelj, je njeno proglašenje predsjednicom EFNDT-a 2009. godine na mandat od 4 godine, dok 2015. godine HDKBR-ov uspjeh i kvaliteta dobivaju daljnji uzlet kada direktor HDKBR-a mr. sc. Miro Džapo, dipl. ing., postaje članom Upravnog odbora EFNDT-a.

HDKBR svojim polaznicima tečajeva jamči ne samo kvalitetu usvojenog znanja i vjerodostojne certifikate, već im i omogućava put u međunarodno NDT društvo u kojem je HDKBR garancija profesionalnosti i naziv koji otvara vrata diljem NDT svijeta.

Da biste se uspješno prijavili, potrebno je ispuniti i ovjeriti Prijavu za obrazovanje, Prijavu za certifikaciju, Potvrdu o radnom iskustvu i Potvrdu o očnom pregledu, a predlošci tih obrazaca nalaze se na početnoj stranici HDKBR-a.

Iznimno za tečaj Radiografske kontrole, potrebno je dostaviti i svjedodžbu o položenoj dopunskoj izobrazbi o rendgenskim uređajima i zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste pri nerazornim ispitivanjima (u Zagrebu tu izobrazbu provodi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost) te svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti radnika za rad u području izloženosti ionizirajućih zračenja.

Obrasci se prvo šalju elektroničkom poštom Tajništvu HDKBR-a, a nakon prihvaćanja istih, potrebno je dostaviti originale, najkasnije na dan početka tečaja.

Očni pregled vrijedi godinu dana.

To ovisi o metodi za koju se prijavljujete. Točan broj mjeseci radnog iskustva koji trebate imate za pojedini stupanj možete pronaći u dokumentu Opći uvjeti kvalifikacije i certifikacije osoba za područje nerazornih ispitivanja koji se nalazi pod izbornikom Dokumenti.

Možete ako se radi o tečaju površinskih metoda (VT, PT, MT), dok isto za volumetrijske metode (RT, UT) nije primjenjivo.

 

Tečajevi u HDKBR-u najčešće počinju ponedjeljkom, a rok za podnošenje prijavnih obrazaca je najkasnije u četvrtak prethodni tjedan.

HDKBR priznaje certifikate izdane od svih međunarodnih akreditiranih certifikacijskih ustanova te na temelju istih zadovoljavate kriterije za pristup drugom stupnju tečaja. 

HDKBR ima potpisane multilateralne sporazume (MRA) s Europskom federacijom (EFNDT) i Svjetskom organizacijom za NDT (ICNDT), koji, između ostalog, jamče da su certifikati izdani od strane HDKBR-a priznati u svim državama čija su nacionalna društva potpisnici tih sporazuma. 

Certifikati izdani od strane HDKBR-a priznati su u sljedećim državama:

 

Australija
Austrija
Belgija
Bjelorusija
Bosna i Hercegovina
Brazil
Bugarska
Češka
Danska
Finska
Francuska
Grčka
Indija
Iran

Irska
Italija
Izrael
Japan
Južna Afrika
Južna Koreja
Kanada
Kina
Kolumbija
Mađarska
Malezija
Nizozemska
Norveška
NjemačkaPoljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Singapur
Slovačka
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ukrajina
Ujedinjeno kraljevstvo

Da bi se izdao certifikat, mora biti zaprimljena uplata najkasnije po izdavanju računa, a ukoliko se trošak obrazovanja i certifikacije podmirio ranije, certifikat se može očekivati unutar dva tjedna.

HDKBR izdaje certifikate čija je valjanost 5 godina, nakon čega je potrebno administrativno produljenje ili, ako je prošlo 10 godina od polaganja ispita, kandidat treba pristupiti recertifikacijskom ispitu.

Dokumenti potrebni za postupak produljenja dostavljaju se do 6 mjeseci prije isteka valjanosti certifikata. Izuzetno, prema odluci HDKBR-a, dokumenti potrebni za postupak produljenja certifikata mogu se dostaviti na razmatranje u roku 12 mjeseci od isteka certifikata. Prekoračenjem ovoga roka, bez izuzetka, kandidat se upućuje na postupak recertifikacije.

Procedura je slična kao i za prijavljivanje na tečaj – ispunjeni i ovjereni obrasci šalju se u Tajništvo HDKBR-a elektroničkom poštom, a po odobrenju, originali se dostavljaju najkasnije na dan polaganja ispita.

Obrasci potrebni za recertifikaciju su Prijava za Certifikaciju, Potvrda o radnom iskustvu i Potvrda o očnom pregledu.

Kandidati mogu doći na bilo koji termin bilo kojeg ispita uz prethodnu pravovremenu najavu u Tajništvu.

Procedura je slična kao i za prijavljivanje na tečaj – ispunjeni i ovjereni obrasci šalju se u Tajništvo HDKBR-a elektroničkom poštom, a po odobrenju, originali se dostavljaju poštom ili osobno.

Obrasci potrebni za administrativno produljenje su Prijava za certifikaciju, Potvrda o radnom iskustvu i Potvrda o očnom pregledu.

Certifikat se izdaje odmah nakon zaprimljenih originala obrazaca i podmirenog troška administrativnog produljenja. 

Ako kandidat ne ostvari dovoljan broj bodova za prolazak na ispitu, ima pravo izaći ponovno na ispit nakon mjesec dana i to bez dodatne papirologije ili troškova. 

Uobičajeno pravilo HDKBR-a je da duplikat certifikata izdaje samo u iznimnim slučajevima i to nakon odobravanja pismene zamolbe u kojoj jasno moraju biti navedeni razlozi zbog kojih se traži izdavanje još jednog originala. 

Stupanj 1

Osoba s certifikatom 1. stupnja dokazala je sposobnost za provedbu nerazornih ispitivanja prema pisanoj uputi i pod nadzorom osobe s certifikatom 2. ili 3. stupnja. U skladu s opsegom kompetentnosti definiranih na certifikatu, osobu s certifikatom 1. stupnja poslodavac još može ovlastiti za:

a) podešavanje opreme za nerazorna ispitivanja,

b) provođenje ispitivanja,

c) zapisivanje i klasificiranje rezultata u skladu s pisanim kriterijima,

d) izvještavanje o nalazima.

Osoba s certifikatom 1. stupnja nije odgovorna za izbor metode ili tehnike ispitivanja, niti za analizu rezultata ispitivanja.

Stupanj 2

Osoba s certifikatom 2. stupnja je dokazala sposobnost za provedbu nerazornih ispitivanja u skladu s postupkom nerazornog ispitivanja. U skladu s opsegom kompetentnosti definiranih na certifikatu, osobu s certifikatom 2. stupnja poslodavac može ovlastiti:

a) za odabir tehnike nerazornog ispitivanja u primjeni metode kojom se ispituje,

b) da odredi granice u primjeni ispitne metode,

c) da razradi upute nerazornih ispitivanja prilagođene stvarnim uvjetima ispitivanja u skladu s propisima, normama, specifikacijama i procedurama,

d) za podešavanje i provjeru opreme,

e) za provođenje i nadziranje ispitivanja,

f) za interpretiranje i procjenu rezultata u skladu s normama, propisima, specifikacijama ili procedurama,

g) za provođenje i nadzor svih aktivnosti osoba s certifikatom 1. i 2. stupnja,

h) da uvježbava i vodi osobe s certifikatom 1. i 2. stupnja,

i) da izvještava o nalazima nerazornih ispitivanja.

Stupanj 3

Osoba s certifikatom 3. stupnja je dokazala sposobnost provedbe i nadzora postupaka nerazornih ispitivanja za metodu za koju je certificirana. Osoba s certifikatom 3. stupnja dokazala je:

a) sposobnost vrednovanja i analize rezultata ispitivanja s obzirom na norme, propise i specifikacije,

b) dostatna praktična znanja o primijenjenim materijalima, proizvodnji, procesu i tehnologiji

proizvoda u odabiru metode nerazornih ispitivanja, razradu tehnike nerazornih ispitivanja i

sudjelovati u razradi kriterija prihvatljivosti kada oni nisu određeni/dostupni,

c) opće spoznaje o drugim metodama nerazornih ispitivanja.

HDKBR-ovim članom možete postati individualno ili kolektivno, kao tvrtka, a svim tvrtkama članicama odobravamo popust od 20 % na cijene tečajeva bez obzira o kojoj se metodi radi  ili broju djelatnika koje bi prijavili na tečaj.

Popust se ne odnosi na administrativna produljenja i recertifikacijske ispite. 

Kandidatima koji sami podmiruju trošak izlazimo u susret i nudimo im mogućnost obročnog plaćanja po dogovoru. 

Scroll to Top