Zloupotreba potvrda o stručnosti

Centar za certifikaciju poduzima odgovarajuće mjere u slučaju netočnog pozivanja na potvrdbene sustave ili neodgovarajuće upotrebe potvrda o stručnosti i znakova i oznaka certifikacije u reklamama, katalozima i sl. Takve mjere su npr. korektivne mjere, objavljivanje ispravaka, ukidanje potvrda te po potrebi odgovarajuće zakonske mjere.

Svaki kandidat potpisuje izjavu o pridržavanju zahtjeva postupka za certifikaciju (prijavnica).

Centar za certifikaciju u svojim referentnim postupcima definira sve razloge i moguće zloupotrebe koji mogu biti posljedica ukidanja i poništavanja potvrda o stručnosti.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/zloupotreba-potvrda-o-strucnosti/