Žalbe

Centar za certifikaciju ima razrađen sustav za evidenciju i rješavanje žalbi i pritužbi, dobivenih od kandidata, certificiranih osoba ili njihovih poslodavaca, ili drugih korisnika usluga.

HDKBR kao udruga može isključiti svog člana zbog težeg ili trajnog kršenja statutarnih odredbi te postupaka koji nanose štetu ugledu ili radu Društva. Isključeni članovi imaju pravo žalbe Upravnom odboru.

U referentnim postupcima Centra za certifikaciju predviđen je odgovarajući postupak za rješavanje žalbi na njihove odluke.

 

Pritužbe i žalbe 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/zalbe/