Radionica “Numerical modelling and Non-destructive Evaluation of Engineering Materials and Structures”

Pozivamo sve zainteresirane na radionicu Numerical modelling and Non-destructive Evaluation of Engineering Materials and Structures, koja će se održati na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, u dvorani 121, u utorak, 18. travnja 2017. godine.
U sklopu radionice predavanje će održati profesor F. Benboudjema, poslijedoktorant A. Bouterf i doktorandica M. Malbois, s École normale supérieure, Cachan, iz Francuske, te profesor N. Gucunski, sa Sveučilišta Rutgers, iz Sjedinjenih Američkih Država.
Radionica je organizirana u sklopu projekta „In-situ 3D praćenje u realnom vremenu pukotina u betonu s održivim sastavnim materijalima, IMCRAC“, koji je financiran kroz hrvatsko-francuski program integriranih akcija „Cogito“, voditelja projekta s francuske strane: prof. Farid Benboudjema i s hrvatske strane doc. Marijana Serdar.
Radionica je prvenstveno osmišljena za studente, ali dobrodošli su i svi ostali zainteresirani za navedeno područje.

Program radionice