8. međunarodna konferencija o certifikaciji i normizaciji u NDT-u

 

HDKBR svake godine aktivno sudjeluje na međunarodnim konferencijama o NDT-u. Svrha aktivnog sudjelovanja na međunarodnim konferencijama je pratiti novitete i biti u tijeku svih događanja kako bi mogli biti u korak s vremenom i biti konkurentni i pratiti zbivanja na globalnom tržištu koje iz godine u godinu, pa čak i iz dana u dan, postaje sve složenije i zahtjevnije.

Tako su i ove godine predstavnici HDKBR-a (mr.sc. Miro Džapo, dipl. ing.  i Zoran Markešić, mag ing.mech.) sudjelovali na “8. međunarodnoj konferenciji o certifikaciji i normizaciji u NDT-u“ koja se od 6. do 7. lipnja 2017. održavala u Beču.

Glavna tema rasprave na konferenciji bila je norma EN ISO 9712, odnosno njezini zahtjevi i primjena istih u praksi.     

Nizom konstruktivnih digresija i prijedloga od strane velike većine predstavnika NDT društava iz cijelog svijeta (uključujući i predstavnike HDKBR-a) došlo se do nekoliko zajedničkih zaključaka vezanih uz normu EN ISO 9712, a to su:

  • da se minimalni broj sati obrazovanja za 1. stupanj volumetrijskih  metoda (RT i UT) poveća s dosadašnjih 40 h na minimalno 64 h za UT1 i 7 2h za RT1, kako je bilo navedeno u normi  EN 473 koja je preteča norme EN ISO 9712

(dosadašnjih 40 h prema EN ISO 9712 za RT1 i UT1 nije u skladu s nastavnim programom CEN ISO/TR 25107),

  • da se pod pojmom 'industrijsko iskustvo' podrazumijeva obveza i dužnost poslodavca da osoblje koje planira obrazovati (i certificirati) za pojedine NDT metode bude upoznato s osnovama dotične metode i njezine primjene u praksi,
  • da se zahtjevi koji se tiču recertifikacije osoblja 3. stupnja vrate na zahtjeve definirane u normi EN 473,
  • da se umjesto formalnog administrativnog produljenja certifikata nakon 5 godina uvede sistem pojednostavljene recertifikacije s ciljem dokazivanja sposobnosti, vještina i kompetencija kandidata u metodi za koju želi produljenje certifikata na sljedećih 5 godina.

Svi navedeni prijedlozi bit će dodatni poticaj za izmjenama u postojećoj EN ISO 9712, a sve u cilju podizanja razine kvalitete obrazovanja i kompetentnosti NDT osoblja.

Više o samoj konferenciji možete pronaći na  www.oegfzp.at.