Pritužbe

Centar za certifikaciju treba tražiti od potvrđenih osoba da vode evidenciju o svim pritužbama koje su dobile u vezi s dodijeljenom potvrdom o stručnosti i o tome izvješćuju Centar.

Pritužbe se zaprimaju u pismenom obliku. Pritužbe obrađuje Direktor Društva te prema vrsti i težini pritužbe prosljeđuje ih odgovarajućoj ustrojbenoj jedinici Društva. Svoj komentar na podnesenu pritužbu ustrojbena jedinica Društva podnosi Upravnom odboru koji donosi konačnu.

Centar za certifikaciju vodi evidenciju o svim pritužbama i odlukama na pritužbe.

 

Pritužbe i žalbe 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/prituzbe/