Povjerljivost

Centar za certifikaciju, prema HRN EN ISO 17024, ima odgovarajuće mehanizme za osiguravanje povjerljivosti podataka dobivenih tijekom svojih djelatnosti kvalifikacije i potvrđivanja i to na svim razinama uključujući i Upravna tijela Društva.

Sve informacije u postupku certifikacije su povjerljive i mogu se dati samo uz pismenu dozvolu Centra, ili u slučaju zakonskih odredbi.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/povjerljivost/