«

»

Ponovno potpisan Sporazum o suradnji između HDKBR-a i ASNT-a

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja nastavlja odličnu međunarodnu suradnju s Američkim društvom za NDT (ASNT), što potvrđuje nedavno ponovno potpisani Sporazum o profesionalnoj suradnji između ove dvije institucije.

ASNT je 28. listopada 2016. u Palm Beachu obilježio 75. godišnjicu postojanja Konferencijom na kojoj su Sporazum potpisali L. Terry Clausing, predsjednika Odbora ASNT-a, Kevin D. Smith, predsjednik ASNT-a i dr. Arny Bereson, izvršni direktor ASNT-a, a ispred HDKBR-a prof. dr. sc. Vjera Krstelj, predsjednica HDKBR-ai mr. sc. Miro Džapo, dipl. ing., izvršni direktor HDKBR-a.

Više detalja o važnosti ovog Sporazuma za HDKBR i naše članove, pročitajte u dopisu naše predsjednice prof. dr. sc. Vjere Krstelj.

Sporazum o suradnji s ASNT-om

 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/ponovno-potpisan-sporazum-o-suradnji-izmedu-hdkbr-a-i-asnt-a/