Područje djelatnosti

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja, HDKBR, je neprofitna udruga dobrovoljno udruženih znanstvenika i stručnjaka koji se bave znanstvenim, stručnim i obrazovnim radom u području nerazornih ispitivanja, te održavanja primjenom nerazornih metoda.

Temeljni cilj udruge je poticanje znanstveno-istraživačke djelatnosti u području kontrole bez razaranja, osposobljavanje i potvrđivanje osoblja u području nerazornih ispitivanja, organiziranje predavanja, seminara, savjetovanja, izložbi i ostalih oblika stalnoga obrazovanja i usavršavanja.

U interesu razvoja struke HDKBR inicira i sudjeluje u izradi prijedloga normi, pravilnika i uputa za rad u nerazornim ispitivanjima i nadzoru u sustavu upravljanja i osiguravanja kakvoće.

HDKBR predstavlja svoje članstvo u zemlji i inozemstvu.

HDKBR je član Europske Federacije za nerazorna ispitivanja, EFNDT-a, i Međunarodnog komiteta za nerazorna ispitivanja, ICNDT-a te jedina akreditirana institucija od strane Hrvatske akreditacijske agencije u Republici Hrvatskoj za certifikaciju NDT osoblja prema HRN EN ISO/IEC 17024:2013.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/podrucje-djelatnosti/