Prijelaz na PED 2014/68/EU

HDKBR d.o.o. je s danom 19. srpnja 2016. akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)  za certifikaciju osoba u području nerazornih ispitivanja kod tlačne opreme kategorije III i IV prema Prilogu I. točki 3.1.3 direktive 2014/68/EU (PED).

Ovime je okončan postupak prijelaza i prestanka važenja direktive o tlačnoj opremi 97/23/EC. Svi certifikati izdani od HDKBR-a temeljem direktive 97/23/EC u potpunosti su valjani do njihova normalna isteka.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/prijelaz-na-ped-201468eu/

Obrazovanje i certifikacija I. i II. stupnja

HDKBR je akreditirana institucija od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) u Republici Hrvatskoj.

HDKBR je potpisnik multilateralnog sporazuma (MRA) sa Svjetskom organizacijom za NDT (ICNDT).

HDKBR je potpisnik i multilateralnog sporazuma (MRA) s Europskom federacijom  za NDT (EFNDT).

U obje je organizacije HDKBR član kao jedina nacionalna institucija ovlaštena za certifikaciju NDT osoblja, a potpisani MRA sporazumi jamče priznavanje HDKBR-ovih certifikata u svim državama potpisnicama istog ugovora, u Europi i svijetu.

HDKBR je registriran u NANDO bazi Europske komisije kao ovlaštena institucija za izdavanje PED 2014/68/EU.

 

Sve informacije o obrazovanju i certifikaciji za 2016. godinu možete pronaći pod rubrikom “Obrazovanje i certifikacija” (obavijest o obrazovanju, obavijest o ispitima).

Sljedeća predviđena obrazovanja su:

Radiografska kontrola 1              14. – 24. 11. 2016.

Vizualna kontrola 2                     21. – 23. 11. 2016.

Magnetska kontrola 1                  28. – 29. 11. 2016.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/obrazovanje-i-certifikacija-i-i-ii-stupnja/

Povlastice za kolektivne članove

Pozivamo sve zainteresirane tvrtke da se pridruže renomiranom društvu HDKBR-ovih članova te tako za sve svoje djelatnike ostvare 20 % popusta na cijene tečajeva!

Podatke o kolektivnom članstvu potražite u rubrici Članstvo ili nazovite direktno u tajništvo HDKBR-a.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/povlastice-za-kolektivne-clanove/

Direktor HDKBR-a – novi član Upravnog odbora EFNDT-a

MDEuropska federacija za nerazorna ispitivanja (EFNDT) održala je 29. travnja 2015. u Budimpešti sjednicu Skupštine na kojoj su izabrani novi članovi Upravnog odbora. Za predsjednika je jednoglasno izabran prof. dr. Peter Trampus, koji je ujedno i predsjednik mađarskog NDT društva, a za njegovog zamjenika Roger Lyon iz Britanskog instituta za nerazorna ispitivanja.

Osim spomenutih Mađarske i Velike Britanije,  u Upravni odbor EFNDT-a izabrani su predstavnici zemalja Austrije, Belgije, Francuske, Njemačke, Rusije, Srbije i Španjolske, a i Hrvatska je u ovom renomiranom društvu dobila predstavnika  – mr. sc. Miro Džapo, direktor Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja (HDKBR), izabran je za člana Upravnog odbora na mandat od tri godine. Ovime je HDKBR još jednom potvrdio svoju snagu i ugled u EFNDT-u.

Intervju s Mirom Džapom o dosadašnjim uspjesima i budućim planovima HDKBR-a pročitajte u novom broju časopisa HDKBR Info.

Članovi Upravnog odbora EFNDT-a

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/direktor-hdkbr-a-novi-clan-upravnog-odbora-efndt-a/

Novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja uspješno je okončalo prelazak na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013 Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja.

HDKBR je, kroz djelovanje Centra za certifikaciju, tijelo akreditirano za provedbu postupaka certifikacije osoba za nerazorna ispitivanja. Slijedom zahtjevnih aktivnosti prilagodbe ustrojstva i poslovanja zahtjevima novog izdanja akreditacijske norme HRN EN IS/IEC 17024:2013, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je ocjenu osposobljenosti HDKBR-a koja je rezultirala izdavanjem Potvrde o akreditaciji broj 5060 čija je valjanost do 15. rujna 2019. godine.

HAA je također potvrdila da HDKBR zadovoljava propisane zahtjeve kao priznata neovisna organizacija sukladno članku 12. Pravilnika o tlačnoj opremi (“Narodne novine” broj 20/2015) i Direktive EU 97/23/EC (PED), za obavljanje poslova certificiranja osoblja za nerazorna ispitivanja nerastavljivih spojeva kod tlačne opreme u opsegu i području navedenom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 5060.

HDKBR je jedino hrvatsko tijelo za certifikaciju osoba za nerazorna ispitivanja koja akreditirani status neprekidno održava od mjeseca rujna 2004. godine.

 

Potvrda o akreditaciji 5060

Potvrda o Direktivi EU 97/23/EC (PED)

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/1404/

3. STUPANJ

Obavještavamo sve zainteresirane da su predavanja i ispiti za 3. stupanj predviđeni za period od 21. do 25. 9. 2015. pa molimo da se potencijalni kandidati jave u Tajništvo HDKBR-a najkasnije do 10. 9. 2015. 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/3-stupanj/

OBRAZOVANJE I ISPITI – RASPORED 2015

Obavještavamo Vas da je finaliziran raspored obrazovanja i ispita za 2015. godinu, s time da HDKBR nastavlja praksu organiziranja dodatnih termina tečajeva uz uvjet da je prijavljen dovoljan broj kandidata. Dodatni termini, ovisno o broju zainteresiranih kandidata, bit će definirani i za obrazovanje i certifikaciju iz Vrtložnih struja i Termografije.

 

Raspored obrazovanja 2015

Raspored ispita 2015

 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/obrazovanje-i-ispiti-raspored-2015/

Redovita godišnja Skupština HDKBR-a

Poštovani članovi i prijatelji HDKBR-a,

obavještavamo vas da će se redovita godišnja Skupština HDKBR-a održati 18. 12. 2014. (četvrtak) u 15:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza, Berislavićeva 6, Zagreb. Pozivamo vas da se odazovete u što većem broju te nam se pridružite nakon Skupštine na prigodnom domjenku.

Poziv i prijedlog dnevnog reda redovite godišnje Skupštine

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/redovita-godisnja-skupstina-hdkbr-a/

Produžen petogodišnji ciklus akreditacije

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je u srpnju 2014. reakreditacijski postupak u Centru za certifikaciju Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja d.o.o. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024:2003.

Temeljem rezultata provedenog ocjenjivanja, Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja d.o.o. produžen je petogodišnji ciklus akreditacije prema spomenutoj normi za obavljanje poslova certifikacije osoba za nerazorna ispitivanja u području i opsegu opisanom u Potvrdi o akreditaciji broj 5060.

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske donijelo je Rješenje kojim se Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o. ovlašćuje kao priznata neovisna organizacija sukladno članku 13 Pravilnika o tlačnoj opremi (Narodne novine, br. 58/10 i 140/12) za obavljanje poslova certificiranja osoba za nerazorna ispitivanja nerastavljivih spojeva kod tlačne opreme kategorije III i IV.

 Potvrda o akreditaciji – HAA

 

 

 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/produzen-petogodisnji-ciklus-akreditacije/

The ICNDT Journal

Potpisivanje  Ugovora o suradnji između Hrvatskog i Američkog društva našlo je svoje mjesto i u časopisu ICNDT-a. Vijest je objavljena u broju 13, za travanj 2014. Prenosimo prijevod u cijelosti.

“Američko društvo za kontrolu bez razaranja  potpisalo je Ugovor o profesionalnoj suradnji s Hrvatskim društvom za kontrolu bez razaranja. Sporazum uspostavlja kooperativni odnos u svojim područjima interesa posvećena promicanju vještina, znanosti i tehnologiji nerazornih ispitivanja. Profesionalni odnos uključuje uzajamno sudjelovanje na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, razmjenu časopisa te ostale beneficije pri razmjeni literature i ostalih publikacija. Omogućuje istodobno članstvo u oba društva.”

(“The American Society for Nondestructive testing has signed an Agreement for Professional Cooperation with The Croatian Society of Non-destructive Testing (CrSNDT). The agreement establishes a cooperative relationship in their respective areas of interest devoted to the promotion of the art, science and technoligy of non.destructive testing. Aspects of the professional relationship include welcomed mutual attendance at various social events, supplying periodic journals without cost, offering member rates for other publications and allowing concurrent membership in both societies with the privilege of identification.”)

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/the-icndt-journal/

Stariji članci «

» Noviji članci