Novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja uspješno je okončalo prelazak na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013 Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja.

HDKBR je, kroz djelovanje Centra za certifikaciju, tijelo akreditirano za provedbu postupaka certifikacije osoba za nerazorna ispitivanja. Slijedom zahtjevnih aktivnosti prilagodbe ustrojstva i poslovanja zahtjevima novog izdanja akreditacijske norme HRN EN IS/IEC 17024:2013, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je ocjenu osposobljenosti HDKBR-a koja je rezultirala izdavanjem Potvrde o akreditaciji broj 5060 čija je valjanost do 15. rujna 2019. godine.

HAA je također potvrdila da HDKBR zadovoljava propisane zahtjeve kao priznata neovisna organizacija sukladno članku 12. Pravilnika o tlačnoj opremi (“Narodne novine” broj 20/2015) i Direktive EU 97/23/EC (PED), za obavljanje poslova certificiranja osoblja za nerazorna ispitivanja nerastavljivih spojeva kod tlačne opreme u opsegu i području navedenom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 5060.

HDKBR je jedino hrvatsko tijelo za certifikaciju osoba za nerazorna ispitivanja koja akreditirani status neprekidno održava od mjeseca rujna 2004. godine.

 

Potvrda o akreditaciji 5060

Potvrda o Direktivi EU 97/23/EC (PED)

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/1404/

3. STUPANJ

Obavještavamo sve zainteresirane da su predavanja i ispiti za 3. stupanj predviđeni za period od 21. do 25. 9. 2015. pa molimo da se potencijalni kandidati jave u Tajništvo HDKBR-a najkasnije do 10. 9. 2015. 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/3-stupanj/

OBRAZOVANJE I ISPITI – RASPORED 2015

Obavještavamo Vas da je finaliziran raspored obrazovanja i ispita za 2015. godinu, s time da HDKBR nastavlja praksu organiziranja dodatnih termina tečajeva uz uvjet da je prijavljen dovoljan broj kandidata. Dodatni termini, ovisno o broju zainteresiranih kandidata, bit će definirani i za obrazovanje i certifikaciju iz Vrtložnih struja i Termografije.

 

Raspored obrazovanja 2015

Raspored ispita 2015

 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/obrazovanje-i-ispiti-raspored-2015/

Redovita godišnja Skupština HDKBR-a

Poštovani članovi i prijatelji HDKBR-a,

obavještavamo vas da će se redovita godišnja Skupština HDKBR-a održati 18. 12. 2014. (četvrtak) u 15:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza, Berislavićeva 6, Zagreb. Pozivamo vas da se odazovete u što većem broju te nam se pridružite nakon Skupštine na prigodnom domjenku.

Poziv i prijedlog dnevnog reda redovite godišnje Skupštine

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/redovita-godisnja-skupstina-hdkbr-a/

Produžen petogodišnji ciklus akreditacije

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je u srpnju 2014. reakreditacijski postupak u Centru za certifikaciju Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja d.o.o. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024:2003.

Temeljem rezultata provedenog ocjenjivanja, Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja d.o.o. produžen je petogodišnji ciklus akreditacije prema spomenutoj normi za obavljanje poslova certifikacije osoba za nerazorna ispitivanja u području i opsegu opisanom u Potvrdi o akreditaciji broj 5060.

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske donijelo je Rješenje kojim se Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o. ovlašćuje kao priznata neovisna organizacija sukladno članku 13 Pravilnika o tlačnoj opremi (Narodne novine, br. 58/10 i 140/12) za obavljanje poslova certificiranja osoba za nerazorna ispitivanja nerastavljivih spojeva kod tlačne opreme kategorije III i IV.

 Potvrda o akreditaciji – HAA

 

 

 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/produzen-petogodisnji-ciklus-akreditacije/

The ICNDT Journal

Potpisivanje  Ugovora o suradnji između Hrvatskog i Američkog društva našlo je svoje mjesto i u časopisu ICNDT-a. Vijest je objavljena u broju 13, za travanj 2014. Prenosimo prijevod u cijelosti.

“Američko društvo za kontrolu bez razaranja  potpisalo je Ugovor o profesionalnoj suradnji s Hrvatskim društvom za kontrolu bez razaranja. Sporazum uspostavlja kooperativni odnos u svojim područjima interesa posvećena promicanju vještina, znanosti i tehnologiji nerazornih ispitivanja. Profesionalni odnos uključuje uzajamno sudjelovanje na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, razmjenu časopisa te ostale beneficije pri razmjeni literature i ostalih publikacija. Omogućuje istodobno članstvo u oba društva.”

(“The American Society for Nondestructive testing has signed an Agreement for Professional Cooperation with The Croatian Society of Non-destructive Testing (CrSNDT). The agreement establishes a cooperative relationship in their respective areas of interest devoted to the promotion of the art, science and technoligy of non.destructive testing. Aspects of the professional relationship include welcomed mutual attendance at various social events, supplying periodic journals without cost, offering member rates for other publications and allowing concurrent membership in both societies with the privilege of identification.”)

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/the-icndt-journal/

Multilateralni sporazum MRA- Certifikacijski centar i ICNDT

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja, HDKBR, 10.10.2013. godine potpisalo je ICNDT MRA ( Multilateral Recognition Agreement), kojim se potvrđuje priznavanje certifikata u skladu sa EN ISO 9712, a koje izdaju Certifikacijski centri Nacionalnih udruga zemalja potpisnica MRA. 

MRA je potpisan u vrijeme održavanje “NDT week in Zagreb” u okviru kojeg je uz međunarodno savjetovanje MATEST 2013 i CERTIFICATION 2013, Međunarodna orgnizacija ICNDT organizirala ceremoniju potpisivanja. Ceremoniju potpisivanja su vodili i nadzirali Dr. Mike Farley ( ICNDT Chairman) , Mr. Patrick Fallouey (CEN) i Mr. Hajime Hatano ( ISO / TC 135).

Na listi potpisnica iz zemalja EU nalaze se Centri za certifikaciju Nacionalnih NDT udruga iz zemalja : Austrije, Bugarske, Republike Češke, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke, Potrugala, Rumunjske, Španjolske i Velike Britanije.

Svečano potpisivanje Multilateralnog sporazuma  objavljeno je i u ICNDT Journal

Multilateralni sporazum MRA- ICNDT

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/multilateralni-sporazum-mra-certifikacijski-centar-i-icndt/

NANDO – European Commission

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja prijavljeno je od 27.06.2013. kao tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prema Europskoj komisiji u NANDO bazu. Od navedenog datuma HDKBR je evidentiran u bazu kao institicija  za obrazovanje i certificiranje  osoba u području nerazornih ispitivanja prema  PED 97/23/EC.

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska je postala dijelom jedinstvenog unutarnjeg tržišta Eurospke unije, odnosno slobodnog tržišta roba. Od tog datuma će samo prijavljena hrvatska tijela za ocjenjivanje sukladnosti moći odobravati stavljanje proizvoda na hrvatsko, odnosno europsko tržište.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/nando-baza/

Multilateralni sporazum MRA – Certifikacijski centar i EFNDT

HDKBR – Certifikacijski Centar potpisnik je Multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju cetifikata u EFNDT-u.

CEC doc. MRA schedule 2, Revision 7- 05.04.2011.

Multilateralni sporazum MRA

Više na http://www.efndt.org/

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/certifikacijski-centar-mra/

Provedena certifikacija u Energetskom institutu Hrvoje Požar prema normi HRN EN ISO/EC 12074 za projekt PVTRIN

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja i Energetski Instituta Hrvoje Požar sklopili su ugovor o pružanju usluge certificiranja instalatera od strane certifikacijskog tijela akreditiranog prema normi HRN EN ISO/IEC 17024 za projekt PVTRIN – “Obuka i certificiranje instalatera fotonaponskih sustava.”

Svečanom dodjelom certifikata, organiziranom u Energetskom Institutu Hrvoje Požar, 10. lipnja 2013. završen je pilot projekt certifikacije instalatera malih fotonaponskih sustava u građevini. PVTRIN je projekt Europske unije u kojem je EIHP hrvatski partner, a HDKBR je sudjelovao u svojstvu tijela za certifikaciju osoblja.

Prilagodbom europskih modela, HDKBR je uspostavio certifikacijsku shemu prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024. Kandidati, koji su prethodno pohađali tečaj prema PVTRIN-ovom silabusu, u mjesecu travnju, u organizaciji Ispitnog centra HDKBR-a, polagali su kvalifikacijski ispit koji se sastojao od pismenog i praktičnog dijela. Naposljetku, Centar za certifikaciju HKDBR-a razmotrio je provedeni kvalifikacijski postupak, dokumente i ostvarene rezultate svakog kandidata te donio odluku o njihovoj certifikaciji.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/sklopljen-ugovor-izmedu-hdkbr-a-i-energetskog-instituta-hrvoje-pozar/

» Noviji članci