«

»

Obrazovanje i certifikacija

Sve informacije o obrazovanju i certifikaciji za 2017. godinu možete pronaći pod rubrikom “Obrazovanje i certifikacija” (obavijest o obrazovanju, obavijest o ispitima).

Sljedeća predviđena obrazovanja su:

Penetrantska kontrola        1+2                  2. – 5. 5. 2017.

Magnetska kontrola            1+2                  8. – 12. 5. 2017.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/obrazovanje-i-certifikacija/