Područje djelatnosti

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja (HDKBR) neprofitna je udruga u kojoj su dobrovoljno okupljeni znanstvenici i stručnjaci koji se bave primjenom nerazornih metoda ispitivanja nerastavljivih spojeva i osnovnog materijala.

Osnovni ciljevi udruge su:

  • poticanje znanstveno-istraživačke djelatnosti, iniciranje i sudjelovanje u izradi tehničkih normi, zakonske regulative i podzakonskih akata, uputa za rad za nerazorna ispitivanja i tehničku dijagnostiku te nadzora u sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete;
  • osposobljavanje i potvrđivanje (certifikacije) osoblja u području nerazornih ispitivanja i tehničke dijagnostike.

Ciljevi udruge ostvaruju se:

  • organiziranjem predavanja, seminara, savjetovanja, izložbi i ostalih oblika stalnoga obrazovanja i usavršavanja te
  • okupljanjem NDT stručnjaka i širenjem znanstvene i stručne zajednice te kontinuiranim podizanjem razine znanja i osposobljenosti svojih članova.

HDKBR predstavlja svoje članove u zemlji i inozemstvu.
Kroz članstvo u Europskoj federaciji za nerazorna ispitivanja (EFNDT) kao i Međunarodni komitet za nerazorna ispitivanja (ICNDT) svi članovi udruge ostvaruju koristi od međunarodne i aktivne suradnje HDKBR-a sa sedamdesetak nacionalnih NDT društava smještenih na šest kontinenata.

 

Ustroj HDKBR-a

Upravni odbor:

 Predsjednica:

  • prof. dr. sc. Vjera Krstelj

 

 

     icndtTOPasntlogo         gf        

Kontakt

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja
Hrvatski inženjerski savez
Ul. Petra Berislavića 6
10 000 Zagreb, Hrvatska

+385 01 / 6040 451
+385 01 / 6157 129 (fax)

hdkbr@hdkbr.hr
tajnistvo@hdkbr.hr