Nadzor

Nadzorom se provjerava povremeni pregled stručnosti i kompetentnosti certificiranoga osoblja u svezi s certifikacijskom shemom, a između postupaka certifikacije. Može uključiti, ali nije ograničeno na sljedeće:

  1. ocjenu provođenja ispitivanja na terenu

  2. informacije od nadležnih tijela

  3. stručno usavršavanje s ispitom ili bez ispita (savjetovanja, radionice, seminari, tečajevi…)

  4. pritužbe i žalbe od interesnih strana

  5. potvrde o neprekinutom radu i zapise o iskustvu i vještinama

  6. ispite

  7. provjeru fizičke sposobnosti

Nadzor provodi Centar za certifikaciju, ili od njega ovlaštena osoba, a o nalazima nadzora se radi zapis i obavještava Centar za certifikaciju i po potrebi UO.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/nadzor/