Kolektivni članovi

Kolektivnim članom Udruge može postati svaka pravna osoba koja podnese molbu o učlanjenju i ima interes podupiranja aktivnosti Udruge. Odluku o primanju u članstvo Udruge donosi Upravni odbor.

Kolektivni članovi Udruge plaćaju Udruzi članarinu. Visinu članarine određuje Upravni odbor Udruge.

Kolektivnog člana, sa svim pravima i obvezama, u radu Udruge zastupa predstavnik kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/kolektivni-clanovi/