Isključenje članova zbog povrede etičkog kodeksa

Prema odluci Upravnog Odbora HDKBR-a na temelju revizije provedene u Centru za Certifikaciju, iz Društva se isključuju sljedeći članovi:

Ana Lypolt, Branko Šeparović, Damir Markučić i Miroslav Omelić.

Za navedene članove je utvrđeno neovlašteno izdavanje uvjerenja kao i izdavanje uvjerenja za tečajeve koji nisu održani, te se isti temeljem povrede etičkog kodeksa društva isključuju iz HDKBR-a.

Također, na isti način oduzima se status počasnog člana HDKBR- prof.dr.sc. Vedranu Mudronji zbog odluka na štetu HDKBR-a, koje je svojim potpisom odobrio, a iste nije ničim pokušao spriječiti niti objasniti.

Pregledom izdanih uvjerenja temeljem tečaja koji nije nikada održan, te nizom uočenih nepravilnosti u postupku certifikacije, poništavaju se sljedeća uvjerenja:

Ana Lypolt

  • Certifikat br. 6077 ( PT3)

  • Certifikat br. 6076 (VT3)

  • Certifikat br. 6075 (UT3)

  • Certifikat br. 6078 (MT3)

 Branko Šeparović

  • Certifikat br. 6083 (VT3)

  • Certifikat br. 6089 (MT2)

 Miroslav Omelić

  • Certifikat br. 6093 (UT3)

  • Certifikat br. 6094 (MT3)

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/iskljucenje-clanova-zbog-povrede-etickog-kodeksa/