Informacije o članstvu

Članstvo

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članom Društva može pod jednakim uvjetima postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) mogu također postati članom Društva u skladu sa Zakonom. Društvo vodi popis svojih članova.

Članarine u iznosu od 1.000 HRK za kolektivne  i 100 HRK za individualne članove molimo uplatiti na broj žiro računa: HR9323600001101364923

Članske iskaznice

HDKBR uvodi članske iskaznice za svoje članove po uzoru na ostala društva u Europi kojima će se dokazivati članstvo, valjanost, metoda i stupanj certifikacije.

U tu svrhu potrebno je provesti osvježavanje podataka, te vas molimo da popunite pristupnicu i osobni list. Obrasce možete pronaći u prilogu. Obrasci se mogu popuniti u digitalnom obliku ili vlastoručno i poslati e-mailom ili poštom.

 

Pristupnica i osobni list

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/informacije-o-clanstvu/