HDKBR-ove akreditacije i certifikati

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o., Centar za certifikaciju, akreditirano je certifikacijsko tijelo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013. U skladu s Potvrdom o akreditaciji broj 5060 izdanoj od strane Hrvatske akreditacijske agenije, HDKBR d.o.o. je akreditiran za certifikaciju osoba u području nerazornih ispitivanja u skladu s normom HRN EN ISO 9712:2012.

HDKBR ima potpisan multilateralni sporazum MRA s EFNDT-om na temelju kojeg su certifikati izdani u Hrvatskom društvu priznati od strane Europske federacije NDT-a.

U listopadu 2013. potpisan je i sporazum MRA sa ICNDT-om, svjetskom organizacijom, kojim se potvrđuje priznavanje certifikata u skladu sa EN  ISO 9712.

HDKBR d.o.o. je ovlašten od Ministarstva gospodarstva RH da kao priznata neovisna organizacija obavlja poslove certificiranja osoba za nerazorna ispitivanja nerastavljivih spojeva kod tlačne opreme III i IV kategorije sukladno točki 3.1.3. Dodatka I Pravilnika o tlačnoj opremi (NN 79/16). HDKBR d.o.o. vodi se u popisu pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti tlačne opreme pod evidencijskom oznakom TP/PNO-1/09. 

HDKBR d.o.o. vodi se u NANDO bazi prijavljenih tijela Europske komisije kao priznata neovisna organizacija (RTPO) za postupke ocjenjivanja sukladnosti prema Direktivi 2014/68/EU (PED).

 

Multilateralni sporazum MRA- EFNDT

Multilateralni sporazum MRA- ICNDT

Potvrda o akreditaciji – HAA

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/hdkbr-ove-akreditacije-i-certifikati/