«

»

8. Međunarodna konferencija o certifikaciji i standardizaciji u NDT-u

Dragi članovi,

na sastanku Upravnog odbora Europske federacije za  NDT (EFNDT) održanom u Parizu 23. 11. 2016. direktor HDKBR-a mr.sc. Miro Džapo, ujedno i član Upravnog odbora EFNDT-a, zamoljen je od strane kolega iz Austrijskog društva za NDT (ÖGfZP) i ostalih članova odbora  da vas pozove na veliku stručnu konferenciju koja će se održati iduće godine.

Austrijsko društvo, naime, organizira  od 6. do 7. lipnja 2017. u Beču  8. Međunarodnu konferenciju o certifikaciji i standardizaciji u NDT-u pod nazivom “5 godina standarda EN ISO 9712  – što je sljedeće/kako nastaviti?”.

Stoga HDKBR srdačno poziva sve kojima je revizija EN ISO 9712 od interesa da se aktivno uključe u ovu konferenciju, bilo u vidu predavača, organizatora okruglog stola ili na bilo koji drugi način kojim bi iznijeli vlastito viđenje ili iskustvo sa ovim standardom te podijelili ga s europskim kolegama stručnjacima iz područja NDT-a.

Više detalja o ovoj konferenciji pročitajte ovdje.

Poziv na sudjelovanje

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/8-medunarodna-konferencija-o-certifikaciji-i-standardizaciji-u-ndt-u/