Obrazovanje i certifikacija I i II stupnja

HDKBR je akreditirana institucija od strane HAA u Republici Hrvatskoj. Potpisnik je MRA (multilateralnog ugovora) sa svjetskom organizacijom ICNDT i europskom federacijom EFNDT kao jedina nacionalna institucija ovlaštena za certifikaciju NDT osoblja. Član je NANDO baze Europske komisije za PED 97/23/EC.

 

Sve informacije o obrazovanju i certifikaciji za 2014. godinu možete pronaći pod “Obrazovanje i certifikacija” (obavijest o obrazovanju, obavijest o ispitima).

Naredna obrazovanja prema programu su:

Penetrantska kontrola PT1 28.04.-30.04.2014.

Ultrazvučna kontrola UT2 05.05.-16.05.2014.

 

Prijavnice treba poslati najkasnije sedam dana prije termina održavanja obrazovanja kako biste nam pomogli da organizacija obrazovanja  bude na kvalitetom primjerenom nivou.

Kandidati trebaju dostaviti ispunjene originalne obrasce (prijavu za obrazovanje, prijavu za certifikaciju, potvrdu o očnom pregledu i radnom iskustvu), dvije slike te potvrdu o uplati.

 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/obavijesti-o-tecajevima-i-ispitima-2/

Multilateralni sporazum MRA- Certifikacijski centar i ICNDT

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja, HDKBR, je 10.10.2013.godine potpisalo                                          ICNDT MRA ( Multilateral Recognition Agreement), kojim se potvrđuje priznavanje certifikata u skladu sa       EN ISO 9712, a koje izdaju Certifikacijski centri Nacionalnih udruga zemalja potpisnica MRA. 

MRA je potpisan u vrijeme održavanje “NDT week in Zagreb” u okviru kojeg je uz međunarodno savjetovanje MATEST 2013 i CERTIFICATION 2013, Međunarodna orgnizacija ICNDT organizirala ceremoniju potpisivanja. Ceremoniju potpisivanja su vodili i nadzirali Dr. Mike Farley ( ICNDT Chairman) , Mr. Patrick Fallouey (CEN) i       Mr. Hajime Hatano ( ISO / TC 135).

Na listi potpisnca iz zemalja EU nalaze se Centri za certifikaciju Nacionalnih NDT udruga iz zemalja :

Austrije, Bugarske, Republike Češke, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke, Potrugala, Rumunjske, Španjolske i Velike Britanije.

 

Multilateralni sporazum MRA- ICNDT

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/multilateralni-sporazum-mra-certifikacijski-centar-i-icndt/

Akreditacija HDKBR-a – Certifikacijski centar

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je u svibnju 2013. godine redoviti nadzor u Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja, Centar za certifikaciju osoblja, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024:2003.

Na temelju rezultata provedenog ocjenjivanja, Certifikacijski centar HDKBR-a zadržao je osposobljenost za obavljanje poslova Certificiranja osoblja za nerazorna ispitivanja u području i opsegu opisanom u potvrdi o akreditaciji broj 5060.

Više…

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/akreditacija-hdkbr-a/

NANDO – European Commission

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja prijavljeno je od 27.06.2013. kao tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prema Europskoj komisiji u NANDO bazu. Od navedenog  datuma HDKBR je evidentiran u bazu kao institicija  za obrazovanje i certificiranje  osoba u području nerazornih ispitivanja prema  PED 97/23/EC.
Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska je postala dijelom jedinstvenog unutarnjeg tržišta Eurospke unije, odnostno slobodnog tržišta roba. Od tog datuma će samo prijavljena hrvatska tijela za ocjenjivanje sukladnosti moći odobravati stavljanje proizvoda na hrvatsko, odnosno europsko tržište.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/nando-baza/

Multilateralni sporazum MRA – Certifikacijski centar i EFNDT

HDKBR – Certifikacijski Centar potpisnik je Multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju cetifikata u EFNDT-u.

CEC doc. MRA schedule 2, Revision 7- 05.04.2011.

Multilateralni sporazum MRA

Više na http://www.efndt.org/

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/certifikacijski-centar-mra/

Bodovi HKIS

Ovdje možete pogledati bodove pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva.

Bodovi HKIS

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/487/

Provedena certifikacija u Energetskom institutu Hrvoje Požar prema normi HRN EN ISO/EC 12074 za projekt PVTRIN

Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja i Energetski Instituta Hrvoje Požar sklopili su ugovor o pružanju usluge certificiranja instalatera od strane certifikacijskog tijela akreditiranog prema normi HRN EN ISO/IEC 17024 za projekt PVTRIN – “Obuka i certificiranje instalatera fotonaponskih sustava.”

Svečanom dodjelom certifikata, organiziranom u Energetskom Institutu Hrvoje Požar, 10. lipnja 2013. završen je pilot projekt certifikacije instalatera malih fotonaponskih sustava u građevini. PVTRIN je projekt Europske unije u kojem je EIHP hrvatski partner, a HDKBR je sudjelovao u svojstvu tijela za certifikaciju osoblja.

Prilagodbom europskih modela, HDKBR je uspostavio certifikacijsku shemu prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024. Kandidati, koji su prethodno pohađali tečaj prema PVTRIN-ovom silabusu, u mjesecu travnju, u organizaciji Ispitnog centra HDKBR-a, polagali su kvalifikacijski ispit koji se sastojao od pismenog i praktičnog dijela. Naposljetku, Centar za certifikaciju HKDBR-a razmotrio je provedeni kvalifikacijski postupak, dokumente i ostvarene rezultate svakog kandidata te donio odluku o njihovoj certifikaciji.

 

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/sklopljen-ugovor-izmedu-hdkbr-a-i-energetskog-instituta-hrvoje-pozar/

11. Europska konferencija NDT-a

Održati će se u razdoblju od 06.10. do 10.10.2014. godine u Pragu.

Više…

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/11-europska-konferencija-ndt-a/